Geachte ouder/verzorger,

Hartelijk dank voor uw interesse in Mops Kinderopvang, u heeft een rondleiding gehad op onze locatie en u heeft ervoor gekozen om over te gaan tot plaatsing van uw zoon of dochter bij Mops kinderopvang, hartelijk dank hiervoor.

Voordat de opvang kan beginnen willen wij graag een aantal vragen stellen. Zonder de antwoorden op deze vragen kunnen wij nog niet beginnen met de opvang. Graag zou ik u willen verzoeken de onderstaande vragen voor ons in te vullen, dit kost u tussen de 15 en 20 minuten.

Zo gauw als wij de antwoorden hebben ontvangen, zenden wij u de overeenkomst, het inschrijfformulier en het intakeformulier toe. Hierop vindt u de door u ingevulde antwoorden terug. U kunt deze dan nog doorlezen en deze daarna digitaal ondertekenen.

  1. UW GEGEVENS

  Achternaam*

  Straat*

  Woonplaats*

  Email*

  Aanhef*

  Voorletters*

  Huisnummer*

  Postcode*

  Geboortedatum*

  Voornaam*

  Toevoeging

  Telefoon*

  BSN nummer*

  Opleiding*

  Heeft u een toeslag partner?*

  Bent u heel of een deel van 2020 gehuwd?

  Heeft u geregistreerd partnerschap?

  Heeft u een samenlevingscontract?

  Indien nee ga verder naar vraag 3

  2. GEGEVENS PARTNER

  Achternaam

  Straat

  Woonplaats

  Email

  Aanhef

  Voorletters

  Huisnummer

  Postcode

  Geboortedatum

  Voornaam

  Toevoeging

  Telefoon

  BSN nummer

  Opleiding

  3. KIND GEGEVENS

  Achternaam*

  Voornaam*

  BSN nummer*

  Voorletters*

  J/M*

  Geboortedatum*

  4. WERK OF OPLEIDING

  Aantal uren dat u werkt per week* (indien van toepassing).

  Aantal uren dat uw toeslagpartner werkt per week* (indien van toepassing).

  Indien u geen baan heeft, maar een opleiding of traject volgt, geeft u dan hieronder aan welke situaties op u en/of uw toeslagpartner van toepassing is.

  Heeft bijstand én werk.

  Volgt een (re)integratietraject én heeft bijstand of een uitkering IOAW, IOAZ of Algemene nabestaandenwet.

  Volgt een (re)integratietraject én staat bij het CWI geregistreerd als niet uitkeringsgerechtigd werkzoekende.

  Volgt een geregistreerde opleiding.

  Volgt een inburgeringcursus volgens de Wet inburgering.

  5. MEE STUREN MET DIT FORMULIER

  - Kopieën van een paspoort, een ID-kaart of ander document met daarop het BSN-nummer van de aanvrager, toeslagpartner het/de kind(eren).

  - Een kopie van uw polis “Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren“ waaruit blijkt dat uw kind verzekerd is. (Uw kind dient verzekerd te zijn)

  U kunt deze documenten hieronder bijvoegen:


  - Voeg hier de polis Aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren toe*.

  - Voeg hier een document met daarop het BSN-nummer van de aanvrager toe*.

  - Voeg hier een document met daarop het BSN-nummer van de toeslagpartner toe.

  - Voeg hier een document met daarop het BSN-nummer van uw kind toe*.

  De bijgevoegde bestanden morgen niet groter zijn dan 2 mb, u kunt jpg, jpeg, png, gif of pdf bestanden uploaden.

  Iban*

  6. DIGID

  Mops kinderopvang kan voor u de kinderopvangtoeslag aanvragen, als u hier gebruik van wilt maken dan verzoeken wij u de onderstaande gegevens in te vullen. Indien u hier geen gebruik van wil maken kunt u deze stap overslaan.

  Mops Kinderopvang is convenant-partner en toeslagenservicepunt van de Belastingdienst. Wij verzorgen de kinderopvangtoeslag dan ook graag voor u. Dit houdt in dat wij de kinderopvangtoeslag voor u aanvragen en uit laten betalen op onze rekening. Voor u betekent dit dat Mops alleen de maandelijks verschuldigde eigen bijdrage voor de opvang bij u incasseert. Uw gegevens worden uiterst vertrouwelijk behandeld en u wordt altijd persoonlijk op de hoogte gesteld door de Belastingdienst, u blijft zelf verantwoordelijk voor uw kinderopvangtoeslagen.

  De Belastingdienst kent een verwerkingstijd van zes tot acht weken. Wanneer u uw kinderopvangtoeslag door Mops Kinderopvang laat verzorgen zal Mops deze verwerkingstijd voor haar rekening nemen. Mocht u besluiten om zelf de kinderopvangtoeslag te verzorgen, dan incasseert Mops het volledige factuurbedrag voorafgaand aan de maand van opvang bij u. In dit geval zult u zelf de verwerkingstijd van de Belastingdienst voor uw rekening moeten nemen.

  Uw DigiD

  gebruikersnaam

  wachtwoord

  jaarinkomen

  DigiD Toeslagpartner

  gebruikersnaam

  wachtwoord

  jaarinkomen

  7. Huisarts

  Achternaam*

  Straat*

  Postcode*

  Telefoon*

  Voorletters*

  Huisnummer*

  Plaats*

  8. Tandarts

  Achternaam*

  Straat*

  Postcode*

  Telefoon*

  Voorletters*

  Huisnummer*

  Plaats*

  9. Noodnummer

  Naam*

  Telefoonnummer*

  Relatie*

  10. Gezin

  Aantal broertjes en zusjes*:

  Positie van uw kind binnen uw gezin*:

  Volgende alleen invullen als vader en moeder uit elkaar zijn, anders ga verder naar medische gegevens.

  Wie van u heeft de ouderlijke macht? (* Kopie toewijzing bijvoegen)

  Heeft het kind contact met beide ouders?

  Zijn er afspraken rond ouderschap die wij dienen te weten?

  Zijn er anderen die zich met de opvoeding van uw kind bezighouden?

  11. Medische gegevens

  Krijgt uw kind inentingen conform advies OKC?*

  Is uw kind allergisch?*

  Gebruikt uw kind medicijnen?*

  Staat uw kind onder medische behandeling?*

  wij verzoeken u het bovenstaande toe te lichten:

  12. Ontwikkeling van uw kind

  Welke taal/talen word/worden er thuis gesproken?*

  Omschrijf het karakter en gedrag van uw kind:*

  Zijn er speciale aandachtsgebieden m.b.t. de omgang van uw kind?*

  Zijn er in het verleden zorgen geweest omtrent ontwikkeling/gedrag van uw kind?*

  Hoe laat uw kind zich het beste troosten bij verdriet of boosheid?*

  13. Gewoonten van uw kind

  Zijn er speciale eet- en drinkgewoonten? Wat zijn de huidige eetgewoontes? Fles of borstvoeding?*

  Wat is de slaaphouding van uw kind?*

  Zijn er voedingszaken wat betreft religie of allergie waar wij rekening mee moeten houden?*

  14. Overig

  Zijn er nog andere zaken die wij op het kindercentrum moeten weten?*

  Wie is degene die uw kind in de regel zal halen/brengen?*

  Ik verleen toestemming voor het gebruik van het kindvolg systeem naar de basisschool.*

  Ik besef, dat indien de hierbij verstrekte gegevens veranderingen ondergaan, de kinderopvangtoeslag gewijzigd dient te worden bij de Belastingdienst.*

  Getekend te*

  Invuldatum*

  Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan*.