Geachte ouder/verzorger,

Wij verzoeken u dit formulier ook in te vullen, dit betreft het formulier voor de intake van uw tweede kind.

Hartelijk dank hiervoor

  1. UW GEGEVENS

  Achternaam*

  Straat*

  Woonplaats*

  Email*

  Aanhef*

  Voorletters*

  Huisnummer*

  Postcode*

  Geboortedatum*

  Voornaam*

  Toevoeging

  Telefoon*

  BSN nummer*

  Opleiding*

  2. GEGEVENS PARTNER

  Achternaam

  Straat

  Woonplaats

  Email

  Aanhef

  Voorletters

  Huisnummer

  Postcode

  Geboortedatum

  Voornaam

  Toevoeging

  Telefoon

  BSN nummer

  Opleiding

  3. KIND GEGEVENS

  Achternaam*

  Voornaam*

  BSN nummer*

  Voorletters*

  J/M*

  Geboortedatum*

  5. MEE STUREN MET DIT FORMULIER

  - Kopie van een paspoort, een ID-kaart of ander document met daarop het BSN-nummer van uw kind.

  U kunt deze documenten hieronder bijvoegen:


  - Voeg hier een document met daarop het BSN-nummer van uw kind toe*.

  De bijgevoegde bestand mag niet groter zijn dan 2 mb, u kunt jpg, jpeg, png, gif of pdf bestanden uploaden.

  6. Huisarts

  Achternaam*

  Straat*

  Postcode*

  Telefoon*

  Voorletters*

  Huisnummer*

  Plaats*

  7. Tandarts

  Achternaam*

  Straat*

  Postcode*

  Telefoon*

  Voorletters*

  Huisnummer*

  Plaats*

  8. Noodnummer

  Naam*

  Telefoonnummer*

  Relatie*

  9. Gezin

  Aantal broertjes en zusjes*:

  Positie van uw kind binnen uw gezin*:

  Volgende alleen invullen als vader en moeder uit elkaar zijn, anders ga verder naar medische gegevens.

  Wie van u heeft de ouderlijke macht? (* Kopie toewijzing bijvoegen)

  Heeft het kind contact met beide ouders?

  Zijn er afspraken rond ouderschap die wij dienen te weten?

  Zijn er anderen die zich met de opvoeding van uw kind bezighouden?

  10. Medische gegevens

  Krijgt uw kind inentingen conform advies OKC?*

  Is uw kind allergisch?*

  Gebruikt uw kind medicijnen?*

  Staat uw kind onder medische behandeling?*

  wij verzoeken u het bovenstaande toe te lichten:

  11. Ontwikkeling van uw kind

  Welke taal/talen word/worden er thuis gesproken?*

  Omschrijf het karakter en gedrag van uw kind:*

  Zijn er speciale aandachtsgebieden m.b.t. de omgang van uw kind?*

  Zijn er in het verleden zorgen geweest omtrent ontwikkeling/gedrag van uw kind?*

  Hoe laat uw kind zich het beste troosten bij verdriet of boosheid?*

  12. Gewoonten van uw kind

  Zijn er speciale eet- en drinkgewoonten? Wat zijn de huidige eetgewoontes? Fles of borstvoeding?*

  Wat is de slaaphouding van uw kind?*

  Zijn er voedingszaken wat betreft religie of allergie waar wij rekening mee moeten houden?*

  13. Overig

  Zijn er nog andere zaken die wij op het kindercentrum moeten weten?*

  Wie is degene die uw kind in de regel zal halen/brengen?*

  Ik verleen toestemming voor het gebruik van het kindvolg systeem naar de basisschool.*

  Ik besef, dat indien de hierbij verstrekte gegevens veranderingen ondergaan, de kinderopvangtoeslag gewijzigd dient te worden bij de Belastingdienst.*

  Getekend te*

  Invuldatum*

  Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga akkoord met de inhoud daarvan*.