Over Mops Kinderopvang

Veilige, leerzame en leuke plek voor uw kind

U wilt uw kind naar een veilige, leerzame en leuke plek brengen wanneer u gaat werken. Mops Kinderopvang is zo’n plek. Wij willen dat uw kind zich thuis voelt bij ons. En dat u uw kind met een fijn gevoel brengt en haalt.

Op vier prachtige locaties in Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Nieuw-West en Beverwijk biedt Mops dag- en buitenschoolse opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar. De kinderen worden in een eigen groep opgevangen, onder begeleiding van een vast team gekwalificeerde pedagogisch medewerksters.

Kind en ouder centraal

Bij Mops Kinderopvang staat het kind centraal, maar betrokkenheid van de ouders vinden wij minstens zo belangrijk. Samen met u delen wij immers de zorg voor uw kind.

Wij willen dat uw kind zich te allen tijde op zijn/haar gemak voelt bij ons. Onze pedagogisch medewerksters leren uw kind goed kennen door hem/haar voldoende, oprechte aandacht te geven, goed te verzorgen en uit te dagen om nieuwe dingen te leren en ontdekken.

Mops biedt kinderen een plek waar zij heerlijk kunnen spelen en plezier maken, maar waar zij ook moeten luisteren en leren omgaan met andere kinderen. Kortom een plek waar kinderen, onder begeleiding van onze pedagogisch medewerksters, hun horizon kunnen verbreden.

Het pedagogisch beleid: Mops Paraplu

De ontwikkeling van uw kind krijgt bij Mops Kinderopvang alle aandacht. Zo bieden wij voorschoolse educatie (VVE), zodat uw kind een goede start maakt op de basisschool. Ons beleid met onze visie en uitgangspunten wordt gesymboliseerd door onze ‘Mops Paraplu’. Iedere vestiging heeft een eigen pedagogisch beleidsplan dat op deze paraplu is gebaseerd.

In het pedagogisch beleidsplan leest u wat u van Mops Kinderopvang mag verwachten. Op een transparante manier vertellen wij u hoe wij handelen en hoe wij omgaan met verschillende situaties. Ook leest u op welke manier Mops Kinderopvang veiligheid, vertrouwen en ontwikkeling stimuleert en bevordert. De pedagogische beleidsplannen vindt u op deze website.